Juridische Documenten

Jaelle De Cabooter:
- Vlaamse regering, (15/05/2000), Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor ontwikkelingsstoornissen
-Vlaamse regering (21/03/2014), M-decreet

Lore Heyse:
Protocol protocolakkoord betreffende het huishoudelijke reglement Algemene Cel Drugsbeleid (B.S. 15/04/2010).

Camille Maes
Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid (B.S.15/04/2010)

Mina Jourdain
- Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid (15/04/2010). Belgisch staatsblad, 29924.

- Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen « informatie- en communicatietechnologie » in het basis- en secundair onderwijs (14/04/2008). Belgisch staatsblad, 42074.

- Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1 (10/04/2002). Belgisch staatsblad, 17809.

- Koninklijk Besluit betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer (30/12/1998). Belgisch staatsblad, 29412.

- Verdrag inzake psychotrope stoffen (10/11/1994). Belgisch staatsblad, 18134.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License