Statistieken
Jaelle De Cabooter:
Cannabisgebruik bij jongeren
b19d26af95.png
Bron: Nederlands Jeugdinstituut (2016), Middelenmisbruik en verslaving: Cijfers over drugsgebruik, https://www.nji.nl/nl/Middelenmisbruik-en-verslaving-Probleemschets-Cijfers/Cijfers-over-drugsgebruik

Gebruik alcohol en tabak bij 15- en 16 jarigen
Bron: Geert Lombaert (augustus 2012), Min of meer? Middelengebruik bij Vlaamse 15-16 jarigen in Europees perspectief, https://www.desleutel.be/professionals/item/2179-min-of-meer-middelengebruik-bij-vlaamse-15-16-jarigen-in-europees-perspectief

Autisme in België
Bron: Nienke Soontjes (27 mei 2016), Grafiek: Autisme in België, https://nienkesoontjens.wordpress.com/2016/05/27/grafiek-autisme-in-belgie/

Lore Heyse:
In het schooljaar 2015-2016 zei 14,6% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar dat ze ooit cannabis hebben gebruikt.
Bronvermelding: De Druglijn. (2015). Geraadpleegd via: De Druglijn : https://www.druglijn.be/over-ons/schoolopdracht-drugs/cijfers-en-statistieken/illegale-drugs.

In 2013 zei 14% van de Vlaamse bevolking tussen 15 en 64 jaar dat ze ooit experimenteerden met cannabis.
Bronvermelding: De Druglijn. (2015). Geraadpleegd via: De Druglijn : https://www.druglijn.be/over-ons/schoolopdracht-drugs/cijfers-en-statistieken/illegale-drugs.

In 2015 zijn circa 8500 jongeren onder de 25 jaar wegens middelengebruik behandeld in een instelling voor verslavingszorg.
Bronvermelding: Nederlands Jeugdinstituut. (2017). Geraadpleegd via: Nederlands Jeugdinstituur: https://www.nji.nl/Middelenmisbruik-en-verslaving-Probleemschets-Cijfers-Beschrijving-cijfers.

Camille Maes
Bron: Cuyvers, M. (2013). Drugs kloppen de cijfers wel. De wereld morgen.
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/marccuyvers/2013/12/22/drugs-kloppen-de-cijfers-wel

bron: (2014). Cijfers verslavingszorg België bekend. afkickwijzer.nl
https://afkickwijzer.nl/nieuws/actueleverslavingsnieuws/7438

bron: (2002). Zware drinkers van alochol naar geslacht en leeftijd. ethesis.net.
http://www.ethesis.net/drinken/drinken.htm

Mina Jourdain
1. Verslaving aan sociale media
Bronvermelding: Nederlandse CBS. (2015). Persbericht CBS: CBS: Een op de zes Nederlandse jongeren zegt verslaafd te zijn aan sociale media. https://xyofeinstein.wordpress.com/2015/11/20/persbericht-cbs-cbs-een-op-de-zes-nederlandse-jongeren-zegt-verslaafd-te-zijn-aan-sociale-media/

2. Cannabis en andere illegale middelen
Bronvermelding: Lombaert, G. (2012). Min of meer? Middelengebruik bij Vlaamse 15-16 jarigen in Europees perspectief: Cannabis en andere illegale middelen. https://www.desleutel.be/professionals/item/2179-min-of-meer-middelengebruik-bij-vlaamse-15-16-jarigen-in-europees-perspectief

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License